Παντελής Χρ. Στεφάνου

Σαπφικά Απηχήματα

Σαπφικά Απηχήματα

Σαπφικά Απηχήματα (Ποίηση) Μες στο δοξαστικό των ποδιών ιερό Σμάρι αμέρωτο χαύνα χουγιάζει Ομόθυμο κύμα θεριακώνει γερό Ωσάν το θέαμα άρτους σταλάζει … Συγγραφέας: Παντελής Χρ. Στεφάνου Έκδοση: Αυτοέκδοση, 2014 ISBN: 978-9963-9067-3-4 Μέγεθος: 48 σελ. / 625 Mb Μορφή: pdf

Online Reading

Λιοντόκαρδος ο Κυπριότης

Λιοντόκαρδος ο Κυπριότης

Λιοντόκαρδος ο Κυπριότης (Θαυμαστά Έργα και Ημέραι απ’ του διαόλου το συναξάρι) Μέλλω να ιστορήσω το βίο και την πολιτεία ενός αφανούς ήρωα. Όπως έκαναν στα παλιά τα χρόνια οι μεσαιωνικοί χρονογράφοι ή κάποιοι συνεπαρμένοι ή θεοπαρμένοι καλόγεροι, αρπαγμένοι από μιαν ακαθόριστη έκσταση, μέσα στα αδιόρατα νεφελώματα οραμάτων και θεοφανειών. Ο ήρωας ετούτος είναι άσημος. Σαν […]

Online Reading