Αστέριος Κ. Τολίδης

AutoCad: Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

AutoCad: Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Στις σημειώσεις αυτές γίνεται μια προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες του εργαστηριακού μαθήματος της σχεδίασης με χρήση υπολογιστή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο για την ηλεκτρονική σχεδίαση, αλλά παρ’ όλα αυτά πιστεύεται ότι θα μπορέσει να βοηθήσει το φοιτητή…

Συγγραφέας: Αστέριος Κ. Τολίδης
Έτος έκδοσης: 2006
Μέγεθος: 55 σελ. / 932 Κb
Μορφή: Pdf

Online Reading