Α. Κ. Μάνθος

Άτλας Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

Άτλας Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

Ο παρών Άτλαντας αποτελεί εκπαιδευτικό πόνημα, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει την εκπαίδευση των φοιτητών στο αντικείμενο της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας. Η ανάγκη δημιουργίας του προέκυψε από την ιδιαιτερότητά του.

Συγγραφέας (Καθηγητής): Α. Κ. Μάνθος
Μορφή: html
Πηγή: www.med.auth.gr

Online Reading