Γεώργιος Δ. Μιχαήλ

Ανάλυση χαρακτηριστικών περιμμηνοπαυσιακού και μετεμμηνοπαυσιακού ενδομητρίου στη δισδιάστατη υπερηχοτομογραφία με χρήση τεχνικών ανάλυσης εικόνας

Ανάλυση χαρακτηριστικών περιμμηνοπαυσιακού και μετεμμηνοπαυσιακού ενδομητρίου στη δισδιάστατη υπερηχοτομογραφία με χρήση τεχνικών ανάλυσης εικόνας

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 1.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 3.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συγγραφέας: Γεώργιος Δ. Μιχαήλ
Έτος έκδοσης: 2007
Μέγεθος: 202 σελ. / 2.14 Mb
Μορφή: pdf

Online Reading