Γιώργος Πύργαρης

Λογοτεχνικά Σημειώματα – Τεύχος 1

Λογοτεχνικά Σημειώματα – Τεύχος 1

…Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ βάχια θὰ χορέψουν στὰ μέτωπά τους, εἶναι ἐντελῶς ἀνώφελο νὰ συγκεντρωθοῦν σὲ ὁτιδήποτε ἄλλο. Λούζονται καὶ οἱ δύο μ’ ἕνα παράξενο μυστηριακὸ φῶς καὶ αἰσθάνονται μεταξύ τους μιὰ ἀκατανίκητη ἐρωτικὴ ἕλξη. Ἀρχίζουν νὰ κοιτάζονται ἐπίμονα, προσπαθώντας νὰ βροῦν χίλιους δυὸ τρόπους νὰ ζυγώσει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ ν’ ἀγγιχτοῦν.

Συγγραφέας: Γιώργος Πύργαρης
Συντακτική επιμέλεια: Θοδωρής Βοριάς
Έκδοση: Λογοτεχνικά Επίκαιρα
Έτος έκδοσης: 9/2010
Μέγεθος: 11 σελ. / 160 Kb
Μορφή: pdf

Online Reading