ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων

Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων

Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα που αφορούν στη συνδυασμένη λειτουργία μηχανών μετατροπής ενέργειας. Σε ένα εισαγωγικό κεφάλαιο θα δίνονται ορισμοί για βασικά μεγέθη που εμπλέκονται στη μελέτη ενεργειακών συστημάτων και γενικότερα στη μετατροπή ενέργειας, όπως πρωτογενής και τελική ενέργεια, συνολική μέση και στιγμιαία απόδοση ενεργειακών μηχανών και συστημάτων κλπ. Επίσης θα ορίζονται και […]

Online Reading