ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Δυναμική των Κατασκευών: Εφαρμογές με Η/Υ

Δυναμική των Κατασκευών: Εφαρμογές με Η/Υ

Δυναμική των Κατασκευών: Εφαρμογές με Η/Υ Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίαση των βασικών φυσικών και μαθηματικών αρχών της Δυναμικής των Κατασκευών, με έμφαση σε θέματα Αντισεισμικής Μηχανικής, κατά τρόπο απλό και κατανοητό. Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε πολιτικούς μηχανικούς και τεχνολόγους δομικούς μηχανικούς και γι’ αυτό περιλαμβάνει πακκέτα λογισμικού Η/Υ σε γλώσσα προγραμματισμού […]

Online Reading

Υπολογιστική Μηχανική: Θεωρία και Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων

Υπολογιστική Μηχανική: Θεωρία και Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων

Υπολογιστική Μηχανική: Θεωρία και Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων Εισαγωγή στην υπολογιστική μηχανική με έμφαση τις μεθόδους των πεπερασμένων στοιχείων και τις εφαρμογές τους. Θα παρουσιαστεί η μετάβαση από τις διαφορικές εξισώσεις συνηθισμένων προβλημάτων μηχανικής, με τη χρήση της ασθενούς μορφής που επιτρέπουν οι αρχές των μεταβολών ή και μέσω της βελτιστοποίησης ενέργειας, και μέσω της διακριτοποίησης […]

Online Reading