Εικαστικά Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού Το Βιβλίο του Μαθητή για το μάθημα των Εικαστικών της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα μορφικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, μορφή), που είναι στοιχεία απαραίτητα για κάθε δημιουργία. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των στοιχείων αυτών και τα ανακαλύπτουν σε […]

Online Reading

Τετράδιο Εργασιών – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού Το Τετράδιο Εργασιών για τα Εικαστικά της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού αποτελείται από τρία μέρη: 1. Φύση (φυσικό περιβάλλον) στο οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με εικόνες και νοήματα του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Θέση (δομημένο περιβάλλον), όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις εικόνες […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Εικαστικά Α΄ – Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Εικαστικά Α΄ – Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Εικαστικά Α΄ – Β΄ Δημοτικού Το βιβλίο των Εικαστικών για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα μορφικά στοιχεία δηλαδή το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, η μορφή και το χρώμα, τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε δημιουργία, βοηθώντας τους μαθητές να αντιληφθούν τη σημαντικότητα των στοιχείων […]

Online Reading