ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Φυσικός Φωτισμός

Φυσικός Φωτισμός

Φυσικός Φωτισμός Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση του φυσικού φωτισμού στο δομημένο περιβάλλον. H ιδέα δημιουργίας του ξεκίνησε μετά από την ολοκλήρωση ενός θερινού σεμιναρίου το 2013 αποτελώντας ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν. Θεσσαλίας. Η δομή του καλύπτει σχεδόν όλες τις πτυχές […]

Online Reading