ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Κβαντική Υπολογιστική

Κβαντική Υπολογιστική

Κβαντική Υπολογιστική (Κβαντική Επεξεργασία της Πληροφορίας) Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο έχει ως στόχο να δώσει στους αναγνώστες όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν στην Κβαντική Υπολογιστική και στους Κβαντικούς Υπολογιστές χωρίς να απαιτούνται γνώσεις Κβαντικής Μηχανικής. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές θα βρουν στο βιβλίο αυτό έναν οδηγό που θα τους εισάγει και θα τους […]

Online Reading