Λουκιανός

Εταιρικοί Διάλογοι (Λουκιανός)

Εταιρικοί Διάλογοι (Λουκιανός)

Οι Εταιρικοί διάλογοι, δηλαδή διάλογοι μεταξύ εταίρων, είναι ένα ανάλαφρο – κωμικό έργο του Λουκιανού. Οι εταιρικοί διάλογοι χαρακτηρίζονται από την έμφαση σε «καθημερινά» ζητήματα και ασχολίες και τα «μικροπράγματα» της ζωής.

Συγγραφέας: Λουκιανός
Απόδοση–Σχόλια: Ν.Λ.
Έτος έκδοσης: 2011
Μέγεθος: 67 σελ. / 3.12 Μb
Μορφή: pdf

Online Reading