Μαρία Ν. Χατζηιωάννου

Η ανίχνευση της έκφρασης των γονιδίων RKIP και RAF (A, B και C) σε ασθενείς με καρκίνο ουροδόχου κύστης

Η ανίχνευση της έκφρασης των γονιδίων RKIP και RAF (A, B και C) σε ασθενείς με καρκίνο ουροδόχου κύστης

Το RKIP έχει δειχθεί ότι ρυθμίζει τον καταρράκτη φωσφορυλίωσης της ΜΑΡΡ κινάσης, RAS-RAF-MEK-ERK, δρώντας ως διαμορφωτής της απόπτωσης και της μετάστασης στον καρκίνο του προστάτη.

Συγγραφέας: Μαρία Ν. Χατζηιωάννου
Έτος έκδοσης: 2012
Μέγεθος: 150 σελ.
Μορφή: ΕΑΔΔ Online

Online Reading