Μουσική Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μουσική Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μουσική Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μουσική Α΄ Δημοτικού Στη Μουσική Α΄ Δημοτικού οι μαθητές επιδιώκεται: 1) να αναπτύξουν θετική στάση και αγάπη προς τη μουσική, 2) να εκτελούν απλά ρυθμικά και μελωδικά σχήματα, 3) να τραγουδούν ομαδικά διάφορα τραγούδια, 4) να παίζουν μια ποικιλία απλών οργάνων ελέγχοντας σε κάποιο βαθμό τους παραγόμενους ήχους, 5) να αναγνωρίζουν και […]

Online Reading

Τετράδιο εργασιών – Μουσική Α΄ Δημοτικού

Τετράδιο εργασιών – Μουσική Α΄ Δημοτικού

Τετράδιο εργασιών – Μουσική Α΄ Δημοτικού Το βιβλίο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ασκηθούν ώστε να τραγουδούν ορθά, να αναπτύξουν την ακουστική τους ικανότητα και να αναπτύξουν την ικανότητα να εκτιμούν και να ανταποκρίνονται σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής. Επίσης, τους βοηθάει να εξασκούνται στο να κατανοούν τα βασικά στοιχεία και τις βασικές έννοιες της […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσική Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσική Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσική Α΄ & Β΄ Δημοτικού Το βιβλίο της Μουσικής Α΄ & Β΄ Δημοτικού έχει ως στόχο του να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την ικανότητα των παιδιών, προκειμένου να απολαμβάνουν αισθητικά την μουσική. Στοχεύει στο να μπορούν οι μαθητές να εκτελέσουν ένα μουσικό κομμάτι και να μπορούν να δημιουργήσουν μουσική. Αποβλέποντας έτσι, στη γενικότερη […]

Online Reading