Παρασκευάς Σαββαΐδης

AutoCad MAP 2004 (Σημειώσεις ΑΠΘ)

AutoCad MAP 2004 (Σημειώσεις ΑΠΘ)

Το πρόγραμμα AutoMAP 2004, βασίζεται στις σχεδιαστικές δυνατότητες του AutoCAD. Όμως υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες διαχείρισης και επεξεργασίας περιγραφικών πληροφοριών, οι οποίες συσχετίζονται με τη γραφική βάση δεδομένων του προγράμματος. Έτσι το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (vector GIS).

Συγγραφείς: Ιωάννης Υφαντής, Παρασκευάς Σαββαΐδης
Έτος έκδοσης: 2004
Μορφή: html

Online Reading