ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

Ρευστοδυναμικές Μηχανές: Θεωρητική Προσέγγιση – Εφαρμογές

Ρευστοδυναμικές Μηχανές: Θεωρητική Προσέγγιση – Εφαρμογές

Ρευστοδυναμικές Μηχανές: Θεωρητική Προσέγγιση – Εφαρμογές Το σύγγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση του αναγνώστη με τις βασικές παραμέτρους και τους βασικούς νόμους που διέπουν το ανοικτό σύστημα (ροή ρευστού), στην εξοικείωση με τις ρευστοδυναμικές μηχανές (αντλίες, στρόβιλοι, ανεμιστήρες, συμπιεστές, στροβιλοκινητήρες), στην απόκτηση βασικής γνώσης υπολογισμού των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τα ροϊκά φαινόμενα καθώς και το σχεδιασμό […]

Online Reading