ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Το σύγγραμμα θα αποτελέσει πολύτιμο βοηθό για τον αναγνώστη στο μάθημα «Ασφάλεια Δικτύων και Διαδικτυακών Εφαρμογών» στόχος του οποίου είναι η εξοικείωση με τις απαιτήσεις προστασίας των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και η εκμάθηση βασικών τεχνικών ασφάλειας των πληροφοριών κατά την τηλεπεξεργασία και ηλεκτρονική μεταφορά τους στο διαδίκτυο π.χ. με […]

Online Reading