Auguste Dies

ΠΛΑΤΩΝ (Auguste Dies)

ΠΛΑΤΩΝ (Auguste Dies)

Η βιβλιογραφία γύρω από τους Έλληνες κλασικούς εμπλουτίσθηκε με το σημαντικό έργο του Γάλου καθηγητού Ωγκύστ Ντιές, υπό τον τίτλον «Πλάτων, η εποχή του και το έργο του».

Συγγραφέας: Auguste Dies
Έκδοση: Εκδόσεις Ζήτα
Μέγεθος: 191 σελ.
Μορφή: Scribd Online

Online Reading