Τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (κριτήρια) ενός e-book

Share

Τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (κριτήρια) ενός e-book

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή με σκοπό τη δημοσίευσή του συνυπολογίζονται:

  1. Το περιεχόμενο και η δομή του βιβλίου
  2. Η σύνταξη και γενικότερα η απόδοσή του.
  3. Σημεία στίξης.
  4. Το εξώφυλλο, ο πρόλογος, λίγα λόγια για τον συγγραφέα, τα περιεχόμενα κτλ.
  5. Κείμενο όχι πυκνογραμμένο.
  6. Να μην είναι θολό ή στραβό ή με σημάδια αν πρόκειται για σκαναρισμένο βιβλίο.
  7. Να μην θεωρηθεί ότι σκοπό έχει να δυσφημίσει/προσβάλει (ιδεολογίες, θρησκείες, πρόσωπα, προϊόντα, ιστότοπους κλπ.).
  8. Να μην θεωρηθεί ότι σκοπό έχει να διαφημίσει (πρόσωπα, προϊόντα, ιστότοπους κλπ.)

Δωρίστε το...