Έργο συλλογικό

Ο Ερωτόκριτος ερμηνευμένος από 77 Καλλιτέχνες

Ο Ερωτόκριτος ερμηνευμένος από 77 Καλλιτέχνες

77 καλλιτέχνες, 40 διαφορετικά σημεία της Αττικής και ένα αριστούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας, συνθέτουν τον καμβά της δράσης και της δημιουργίας του «εναλλακτικού» video «Παίζουμε Οικολογικά — Ζούμε Λογικά — Ενεργούμε Ομαδικά»!

Online Reading

Α΄- Β΄ – Γ΄ Δημοτικού – Λεξικό

Α΄- Β΄ – Γ΄ Δημοτικού – Λεξικό

Α΄- Β΄ – Γ΄ Δημοτικού – Λεξικό Το Λεξικό για την Α΄- Β΄ και Γ΄ Δημοτικού διευκολύνει τις αναζητήσεις των μαθητών και των γονιών τους, στο μάθημα της γλώσσας. Εξοικειώνει τους μαθητές με τη λειτουργία της αλφαβητικές διάταξης των γραμμάτων και τους βοηθά στο να αποκτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες του λεξιλογίου. Περιέχει λήμματα και υπο-λήμματα λέξεων, ορισμούς […]

Online Reading

Βιβλίο Μαθητή – Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού Στόχος του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές αξιόλογα κείμενα κυρίως της ελληνικής έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή τους με το εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνσή τους να αναπτύξουν τη δημιουργική τους φαντασία. Τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέχτηκαν από τη συγγραφική ομάδα του […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού Τα λογοτεχνικά κείμενα του Ανθολογίου Α΄ και Β΄ Δημοτικού προτείνονται ως αφορμές για την απόκτηση γνώσεων, προβληματισμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και δημιουργικής έκφρασης. Η δυνατότητα της διαθεματικής σύνδεσης της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα (π.χ. Γλώσσας, Ιστορίας, Μελέτης Περιβάλλοντος κ.ά.) ήταν το κριτήριο για την επιλογή […]

Online Reading

Βιβλίο Μαθητή – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού Με το βιβλίο του μαθητή για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού επιδιώκεται 1. να αποκτήσουν οι μαθητές μία πρώτη επαφή με την κοινωνική ομάδα, 2. να ευαισθητοποιηθούν σε βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα του σχολικού και του ευρύτερου χώρου, 3. να κατανοήσουν το ρόλο κάθε μέλους στην οικογένεια, 4.να αποκτήσουν […]

Online Reading

Τετράδιο Εργασιών – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού Ο σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση σφαιρικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, των μαθητών.  Δημιουργώντας στους μαθητές μία σφαιρική αντίληψη για τη ζωή και επιτρέποντάς τους να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και σε ορισμένο βαθμό να προβλέπουν τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού Ο σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος για την Α΄τάξη του Δημοτικού είναι η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων των μαθητών, ώστε να μπορούν να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και σε κάποιο βαθμό να προβλέπουν τη λειτουργία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αφενός […]

Online Reading

Βιβλίο Μαθητή – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού Το Βιβλίο του Μαθητή για το μάθημα των Εικαστικών της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα μορφικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, μορφή), που είναι στοιχεία απαραίτητα για κάθε δημιουργία. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των στοιχείων αυτών και τα ανακαλύπτουν σε […]

Online Reading

Τετράδιο Εργασιών – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών – Εικαστικά Α΄- Β΄ Δημοτικού Το Τετράδιο Εργασιών για τα Εικαστικά της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού αποτελείται από τρία μέρη: 1. Φύση (φυσικό περιβάλλον) στο οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με εικόνες και νοήματα του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Θέση (δομημένο περιβάλλον), όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις εικόνες […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Εικαστικά Α΄ – Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Εικαστικά Α΄ – Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Εικαστικά Α΄ – Β΄ Δημοτικού Το βιβλίο των Εικαστικών για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα μορφικά στοιχεία δηλαδή το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, η μορφή και το χρώμα, τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε δημιουργία, βοηθώντας τους μαθητές να αντιληφθούν τη σημαντικότητα των στοιχείων […]

Online Reading

Βιβλίο Μαθητή – Μουσική Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μουσική Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μουσική Α΄ Δημοτικού Στη Μουσική Α΄ Δημοτικού οι μαθητές επιδιώκεται: 1) να αναπτύξουν θετική στάση και αγάπη προς τη μουσική, 2) να εκτελούν απλά ρυθμικά και μελωδικά σχήματα, 3) να τραγουδούν ομαδικά διάφορα τραγούδια, 4) να παίζουν μια ποικιλία απλών οργάνων ελέγχοντας σε κάποιο βαθμό τους παραγόμενους ήχους, 5) να αναγνωρίζουν και […]

Online Reading

Τετράδιο εργασιών – Μουσική Α΄ Δημοτικού

Τετράδιο εργασιών – Μουσική Α΄ Δημοτικού

Τετράδιο εργασιών – Μουσική Α΄ Δημοτικού Το βιβλίο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ασκηθούν ώστε να τραγουδούν ορθά, να αναπτύξουν την ακουστική τους ικανότητα και να αναπτύξουν την ικανότητα να εκτιμούν και να ανταποκρίνονται σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής. Επίσης, τους βοηθάει να εξασκούνται στο να κατανοούν τα βασικά στοιχεία και τις βασικές έννοιες της […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσική Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσική Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσική Α΄ & Β΄ Δημοτικού Το βιβλίο της Μουσικής Α΄ & Β΄ Δημοτικού έχει ως στόχο του να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την ικανότητα των παιδιών, προκειμένου να απολαμβάνουν αισθητικά την μουσική. Στοχεύει στο να μπορούν οι μαθητές να εκτελέσουν ένα μουσικό κομμάτι και να μπορούν να δημιουργήσουν μουσική. Αποβλέποντας έτσι, στη γενικότερη […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσικό Ανθολόγιο Α΄-Στ΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσικό Ανθολόγιο Α΄-Στ΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου Μουσικό Ανθολόγιο Α΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Μουσικής στο Δημοτικό είναι αφενός η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόασή της και αφετέρου η εκτέλεση και η δημιουργία της μουσικής σαν μια από τις εκδηλώσεις της καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικότητας του ανθρώπου.­ […]

Online Reading