RSSΒΙΒΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αλιευτική Βιολογία και Αλιεία

Αλιευτική Βιολογία και Αλιεία

Αλιευτική Βιολογία και Αλιεία Το βιβλίο αρχίζει με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή) και στη συνέχεια διαρθρώνεται σε δύο ενότητες, την Αλιεία και την Αλιευτική βιολογία. Στην ενότητα της αλιείας (Ενότητα Ι) περιλαμβάνονται 4 κεφάλαια (Κεφάλαιο 2: Αλιευτικά εργαλεία και επιλεκτικότητα, Κεφάλαιο 3: Παραγωγικές διαδικασίες και αλιευτικοί πόροι, Κεφάλαιο 4: Κατηγορίες αλιείας, αλιευτική προσπάθεια […]

Online Reading