ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αθλητική Εμβιομηχανική: Αρχές και Μεθοδολογία Εμβιομηχανικής Ανάλυσης της Κίνησης

Αθλητική Εμβιομηχανική: Αρχές και Μεθοδολογία Εμβιομηχανικής Ανάλυσης της Κίνησης

Αθλητική Εμβιομηχανική: Αρχές και Μεθοδολογία Εμβιομηχανικής Ανάλυσης της Κίνησης Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται την ανθρώπινη κίνηση και ιδιαίτερα την αθλητική κίνηση καθώς και σε επαγγελματίες σχετικών κλάδων όπως καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, φυσικοθεραπευτές, αθλητίατρους κ.α. Σκοπός του βιβλίου είναι η ενδελεχή και διαδραστική παρουσίαση των νόμων που διέπουν την […]

Online Reading

Αθλητικοί Τραυματισμοί και Αποκατάσταση

Αθλητικοί Τραυματισμοί και Αποκατάσταση

Αθλητικοί Τραυματισμοί και Αποκατάσταση Το βιβλίο αναφέρεται στους τραυματισμούς που παθαίνουν συχνά οι αθλητές και αφορούν το μυοσκελετικό τους σύστημα. Στην εισαγωγή θα γίνεται γενική αναφορά στην ομάδα αποκατάστασης και πως αυτή θα πρέπει να συνεργάζεται με στόχο την θεραπεία και την λειτουργική επανένταξη του αθλητή στην ενεργό δράση. Στη συνέχεια θα γίνεται αναφορά στους […]

Online Reading

Αθλητιατρική (Περιοδικό)

Αθλητιατρική (Περιοδικό)

Τόμος 1, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, Μάιος 2006
Τόμος 1, Τεύχος 1, Δεκέμβριος 2006
Τόμος 2, Τεύχος 1, Μάιος 2007
Τόμος 2, Τεύχος 2, Δεκεμβρίου 2007
Τόμος 3, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, Μάρτιος 2008
Τόμος 3, Τεύχος 1, Ιούνιος 2008
Τόμος 3, Τεύχος Ιανουάριος 2009
Τόμος 4, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, Μάρτιος 2010
Τόμος 4, Τεύχος 1, Μάρτιος 2010

Μορφή: pdf
Πηγή: www.sportsmedicinegreece.com

Online Reading