ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Βιοτεχνολογική Παραγωγή Βιοκαυσίμων

Βιοτεχνολογική Παραγωγή Βιοκαυσίμων

Βιοτεχνολογική Παραγωγή Βιοκαυσίμων (2ης και 3ης γενιάς βιοκαύσιμα) Στην εποχή μας έννοιες όπως «βιοκαύσιμα», «βιομάζα», «βιοαιθανόλη», «βιοντήζελ», συχνά προκαλούν αμηχανία όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό, αλλά πολλές φορές και στην ίδια την επιστημονική κοινότητα. Έτσι, οι σημειώσεις αυτές και στα πλαίσια του μαθήματος «Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον» αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια να δώσουν στους φοιτητές μας […]

Online Reading