ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Υπολογιστική Μηχανική: Θεωρία και Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων

Υπολογιστική Μηχανική: Θεωρία και Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων

Υπολογιστική Μηχανική: Θεωρία και Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων Εισαγωγή στην υπολογιστική μηχανική με έμφαση τις μεθόδους των πεπερασμένων στοιχείων και τις εφαρμογές τους. Θα παρουσιαστεί η μετάβαση από τις διαφορικές εξισώσεις συνηθισμένων προβλημάτων μηχανικής, με τη χρήση της ασθενούς μορφής που επιτρέπουν οι αρχές των μεταβολών ή και μέσω της βελτιστοποίησης ενέργειας, και μέσω της διακριτοποίησης […]

Online Reading