Γιάννης Γρυπάρης

Χοηφόροι – Μετάφραση (Αισχύλος)

Χοηφόροι – Μετάφραση (Αισχύλος)

Το δεύτερον δράμα της Ορεστείας, αι Χοηφόροι, περιέχουσι την κυρίαν πράξιν, δηλ. την μητροκτονίαν του Ορέστου επί της οποίας στηρίζεται το ηθικόν πρόβλημα της Τριλογίας.

Συγγραφέας: Αισχύλος
Μετάφραση: Γιάννης Γρυπάρης
Μορφή: html

Online Reading

Αγαμέμνων Μετάφραση (Αισχύλος)

Αγαμέμνων Μετάφραση (Αισχύλος)

«Αγαμέμνων» ονομάζεται η τραγωδία του Αισχύλου, στην οποία περιγράφεται η επιστροφή του νικητή στρατηλάτη των Ελλήνων και η δολοφονία του από τη γυναίκα του Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της Αίγισθο.

Συγγραφέας: Αισχύλος
Μετάφραση: Γιάννης Γρυπάρης
Έτος έκδοσης: 1911
Μορφή: html

Online Reading

Επτά επί Θήβας (Αισχύλος) – Αρχέτυπο & Μετάφραση

Επτά επί Θήβας (Αισχύλος) – Αρχέτυπο & Μετάφραση

Αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Αισχύλου για τον Θηβαϊκό κύκλο και το μοναδικό έργο της τριλογίας που σώζεται έως σήμερα (περιλαμβάνονται επιπλέον τα έργα Λάιος και Οιδίπους). Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το 467 π.Χ. και με το έργο αυτό, ο Αισχύλος κέρδισε τον ποιητικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο έτος της 78ης Ολυμπιάδας.

Συγγραφέας: Αισχύλος
Μετάφραση: Γιάννης Γρυπάρης
Μέγεθος: 26 σελ. / 761 Kb
Μορφή: pdf

Online Reading