Γιώργος Γεωργίου

Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικής Ορολογίας

Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικής Ορολογίας

Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικών Όρων (Greek-English Dictionary of Mathematical Terms) Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικής Ορολογίας (Greek-English Dictionary of Mathematical Terms) Συγγραφέας: Γιώργος Γεωργίου Έκδοση: Πανεπιστήμιο Κύπρου Έτος έκδοσης: 1999 Μέγεθος: 383 σελ. / 1.14 Mb Μορφή: pdf Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικής Ορολογίας

Online Reading