ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης

Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης

Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση (1) να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εγκαθιστούν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να διοικούν μονάδες πληροφόρησης κάθε είδους, καθώς επίσης […]

Online Reading

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python: Μια Προσέγγιση από την Πλευρά των Υπολογιστικών Συστημάτων Ο σκοπός αυτού του συγγράμματος είναι να διδάξει σε προπτυχιακούς φοιτητές Μηχανικών Η/Υ, Επιστήμης Υπολογιστών και συναφών σχολών τις βασικές αρχές του προγραμματισμού λογισμικού με γλώσσες υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Python. Το σύγγραμμα εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του αντικειμενοστραφούς […]

Online Reading

Ενσωματωμένα Συστήματα: Ο Αθέατος Ψηφιακός Κόσμος

Ενσωματωμένα Συστήματα: Ο Αθέατος Ψηφιακός Κόσμος

Ενσωματωμένα Συστήματα: Ο Αθέατος Ψηφιακός Κόσμος Το συγκεκριμένο βιβλίο θα καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος «Ενσωματωμένα Συστήματα», τόσο στα Τμήματα που διδάσκουν οι συγγραφείς, όσο και σε πλήθος άλλων τμημάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην τεκμηρίωση της ωριμότητας της πρότασης. Το βιβλίο θα έχει δυο θεματικούς άξονες, Υλικό και Λογισμικό, οι οποίοι παρουσιάζονται ιεραρχικά. Στην […]

Online Reading

Εισαγωγή στη C++

Εισαγωγή στη C++

Σχετικά με τη C++: Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++, PASCAL) μεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος σε εκτελέσιμη μορφή που να καταλαβαίνει ο επεξεργαστής. Η μορφή αυτή είναι η γλώσσα μηχανής, και διαφέρει για κάθε επεξεργαστή, αρχιτεκτονική και λειτουργικό σύστημα.

Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Γιάννης Τσιομπίκας
Έτος έκδοσης: 2004
Μέγεθος: 45 σελ. / 432 Kb
Μορφή: pdf

Online Reading

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο της JAVA

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο της JAVA

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας ήταν να κατασκευαστεί ένας ιστοχώρος με σκοπό να βοηθήσει όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Όπως θα δούμε παρακάτω στην εφαρμογή αυτή αναλύονται τα χαρακτηριστικά της γλώσσας καθώς και τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται για να γραφτεί μια εφαρμογή στη Java.

Συγγραφέας: Παπαδοπούλου Μαρία
Έτος έκδοσης: 2012
Μέγεθος: 158 σελ. / 1.54 Mb
Μορφή: pdf

Online Reading

Think Java

Think Java

This is the fth edition of a book I started writing in 1999, when I was teaching at Colby College. I had taught an introductory computer science class using the Java programming language, but…

Συγγραφέας: Allen B. Downey
Έτος έκδοσης: 2012
Γλώσσα: Αγγλική
Μέγεθος: 266 σελ. / 1 Mb
Μορφή: pdf

Online Reading

Εισαγωγή στη Java

Εισαγωγή στη Java

Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε άλλες γλώσσες.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης
Έτος έκδοσης: 2004
Μέγεθος: 71 σελ. / 465 Kb
Μορφή: pdf

Online Reading

Σημειώσεις Java

Σημειώσεις Java

Γιατί JAVA;
1) Portable (φορητότητα): εκτέλεση του ίδιου κώδικα ανεξαρτήτως πλατφόρμας (αρκεί να είναι εγκατεστημένος ο αντίστοιχος μεταγλωττιστής Java) -> Internet
2) Αντικειμενοστραφής αλλά απλούστερη της C++ …

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος
Έτος έκδοσης: 2005
Μέγεθος: 74 σελ. / 581 Kb
Μορφή: pdf

Online Reading

Προγραμματισμός με Java

Προγραμματισμός με Java

Η Γλώσσα προγραμματισμού Java είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 1991 και έχει ήδη φτάσει στην 4η έκδοσή της.

Συγγραφείς: Παναγιώτης Σφέτσος , Ιωάννης Σταµέλος
Έτος έκδοσης: 2003
Μέγεθος: 222 σελ.
Μορφή: Scribd Online

Online Reading

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA

Η ραγδαία εξάπλωση του Internet και του World-Wide Web δημιούργησαν την ανάγκη νέων τρόπων ανάπτυξης και διανομής του λογισμικού. Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία της γλώσσας προγραμματισμού Java…

Επιμέλεια: ΕΜΠ
Μέγεθος: 105 σελ. / 1 Mb
Μορφή: Pdf

Online Reading