Δημήτρης «James» Μπασδάνης

Modes (Τρόποι) – Ένας οδηγός για κιθαρίστες

Modes (Τρόποι) – Ένας οδηγός για κιθαρίστες

Modes (Τρόποι) Ένας οδηγός για κιθαρίστες Τα modes (τρόποι) είναι κλίμακες που προκύπτουν κυρίως από τη μείζονα κλίμακα, ξεκινώντας κάθε φορά από μία διαφορετική βαθμίδα της. Ο κάθε τρόπος μας δίνει ένα διαφορετικό ηχόχρωμα. Το ηχόχρωμα αυτό το διαφορετικό, το δημιουργούν κάποιες χαρακτηριστικές νότες που έχει ο κάθε τρόπος, με αποτέλεσμα να τον κάνουν ξεχωριστό […]

Online Reading