Ευαγγελία Ρωμανοπούλου

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου – Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου – Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου – Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου Το βιβλίο της Πληροφορικής για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου παρουσιάζει αναλυτικά τις απαντήσεις στις εργασίες του Σχολικού Βιβλίου, στοχεύοντας όχι στην εύκολη εύρεση των απαντήσεων, αλλά στην ουσιαστική βοήθεια των μαθητών και των γονέων τους στην καθημερινή τους μελέτη. Το συγκεκριμένο βοήθημα είναι ελεύθερο προς ανάγνωση. Η αναδημοσίευση του […]

Online Reading

Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου

Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου

Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου Το βιβλίο Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου Λύσεις & Απαντήσεις παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις σε ερωτήσεις, ασκήσεις και εργασίες του Σχολικού Βιβλίου. Στόχος του βιβλίου είναι η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Το παρόν βοήθημα είναι ελεύθερο προς ανάγνωση από την ιστοσελίδα taexeiola αλλά και […]

Online Reading

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου Το βιβλίο Πληροφορικής Α΄ Γυμνασίου Λύσεις & Απαντήσεις παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις σε ερωτήσεις, ασκήσεις και εργασίες του Σχολικού Βιβλίου. Στόχος του βιβλίου είναι η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Το παρόν βοήθημα είναι ελεύθερο προς ανάγνωση από την ιστοσελίδα taexeiola αλλά και άλλους […]

Online Reading