ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

Ηλεκτρονικά Υλικά

Ηλεκτρονικά Υλικά

Ηλεκτρονικά Υλικά (Επιστήμη -Τεχνολογία -Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υλικών) Με τον όρο «ηλεκτρονικά υλικά» θα θεωρήσουμε όλα εκείνα τα υλικά τα οποία στηρίζουν τις ιδιότητές τους στις ιδιότητες των ηλεκτρονίων του υλικού και τα οποία βρίσκουν εφαρμογές στην ηλεκτρονική βιομηχανία. Η παρουσίαση αυτών των υλικών δεν μπορεί να γίνει με επιτυχία, αν δεν έχουμε το υπόβαθρο της […]

Online Reading

Κβαντική Υπολογιστική

Κβαντική Υπολογιστική

Κβαντική Υπολογιστική (Κβαντική Επεξεργασία της Πληροφορίας) Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο έχει ως στόχο να δώσει στους αναγνώστες όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν στην Κβαντική Υπολογιστική και στους Κβαντικούς Υπολογιστές χωρίς να απαιτούνται γνώσεις Κβαντικής Μηχανικής. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές θα βρουν στο βιβλίο αυτό έναν οδηγό που θα τους εισάγει και θα τους […]

Online Reading

Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία

Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία

Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κεφάλαιο 1. Τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά, Εισαγωγή στην στερεά κατάσταση, Η φυσική των ηλεκτροτεχνικών υλικών, Τα παθητικά στοιχεία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Συνδεσμολογίες στοιχείων κυκλωμάτων Κεφάλαιο. 2. Τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Μεταβατικά φαινόμενα, Η μόνιμη ημιτονοειδής κατάσταση, Τεχνικές επίλυσης δικτύων Θεωρήματα δικτύων, Εφαρμογές ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Το πεδίο συχνότητας Κεφάλαιο. 3. Η Ηλεκτρονική Τεχνολογία, Τα […]

Online Reading