Λεξικό Α΄ Δημοτικού

Α΄- Β΄ – Γ΄ Δημοτικού – Λεξικό

Α΄- Β΄ – Γ΄ Δημοτικού – Λεξικό

Α΄- Β΄ – Γ΄ Δημοτικού – Λεξικό Το Λεξικό για την Α΄- Β΄ και Γ΄ Δημοτικού διευκολύνει τις αναζητήσεις των μαθητών και των γονιών τους, στο μάθημα της γλώσσας. Εξοικειώνει τους μαθητές με τη λειτουργία της αλφαβητικές διάταξης των γραμμάτων και τους βοηθά στο να αποκτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες του λεξιλογίου. Περιέχει λήμματα και υπο-λήμματα λέξεων, ορισμούς […]

Online Reading