Λυμπεροούλου Βασιλική

Λύσεις και Απαντήσεις Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ Δημοτικού Το βοήθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ Δημοτικού παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου καθώς και τις απαντήσεις των εργασιών. Στόχος του βιβλίου δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Ο μαθητής θα […]

Online Reading

Διαγωνίσματα & Ασκήσεις Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ Δημοτικού

Διαγωνίσματα & Ασκήσεις Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ Δημοτικού

Διαγωνίσματα & Ασκήσεις Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ Δημοτικού Το βοήθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Στ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει Διαγωνίσματα και Ασκήσεις για κάθε κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου καθώς και Επαναληπτικά Διαγωνίσματα για κάθε Ενότητα. Για την διευκόλυνση των μαθητών παρέχονται και οι απαντήσεις τους στο τέλος κάθε ενότητας. Συγγραφέας: Λυμπεροούλου Βασιλική Έκδοση: taexeiola Έτος έκδοσης: […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού Βοήθημα Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού με λύσεις και απαντήσεις του σχολικού βιβλίου. Στόχος του βιβλίου δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Ο μαθητής θα πρέπει πρώτα να προσπαθεί μόνος να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και όπου χρειάζεται να υποστηρίζεται από το βοήθημα. […]

Online Reading

Διαγωνίσματα & Ασκήσεις Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού

Διαγωνίσματα & Ασκήσεις Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού

Διαγωνίσματα & Ασκήσεις Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού Το βοήθημα Θρησκευτικών Στ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει Κριτήρια Αξιολόγησης για το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου καθώς και Επαναληπτικά Διαγωνίσματα για κάθε Ενότητα. Για την διευκόλυνση των μαθητών περιλαμβάνονται επίσης οι απαντήσεις των Κριτηρίων Αξιολόγησης και των Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων στο τέλος κάθε ενότητας. Συγγραφέας: Λυμπεροούλου Βασιλική Έκδοση: taexeiola Έτος έκδοσης: 2015 Πηγή: Θρησκευτικά Στ΄ […]

Online Reading