Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή τχ.1

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή τχ.1

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή τχ.1 Στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού οι μαθητές γνωρίζουν τους αριθμούς μέχρι το 20, τα σύμβολα της σύγκρισης, τους τακτικούς αριθμούς, γνωρίζουν τις πράξεις, όπως προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10 και έρχονται σε επαφή με τη γεωμετρία μέσω του προσανατολισμό στο χώρο και των γεωμετρικών σχημάτων. Γνωρίζουν ακόμη μετρήσεις, συγκρίνοντας […]

Online Reading

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή τχ.2)

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή τχ.2)

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή, τχ.2 Οι έννοιες που διδάσκονται στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού είναι ταξινομημένες κατά περιεχόμενο σε τρεις περιόδους. Η 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ περιλαμβάνει τα εξής: 1) Αριθμούς: Οι αριθμοί μέχρι το 20 – Τα σύμβολα της σύγκρισης – Τακτικοί αριθμοί. 2) Πράξεις: Προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10. 3) Γεωμετρία: Προσανατολισμός στο χώρο – […]

Online Reading

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.1

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.1

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.1 Οι έννοιες που διδάσκονται στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού είναι ταξινομημένες κατά περιεχόμενο σε τρεις περιόδους. Η 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ περιλαμβάνει τα εξής: 1) Αριθμούς: Οι αριθμοί μέχρι το 20 – Τα σύμβολα της σύγκρισης – Τακτικοί αριθμοί. 2) Πράξεις: Προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10. 3) Γεωμετρία: Προσανατολισμός στο χώρο […]

Online Reading

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.2

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.2

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.2 Οι έννοιες που διδάσκονται στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού είναι ταξινομημένες κατά περιεχόμενο σε τρεις περιόδους. Η 1η περίοδος ασχολείται με 1) Αριθμούς: Οι αριθμοί μέχρι το 20 – Τα σύμβολα της σύγκρισης – Τακτικοί αριθμοί. 2) Πράξεις: Προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10. 3) Γεωμετρία: Προσανατολισμός στο χώρο – […]

Online Reading

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.3

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.3

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.3 Στα Μαθηματικά της Α΄ τάξης Δημοτικού οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους αριθμούς μέχρι το 20, τα σύμβολα της σύγκρισης, τους τακτικούς αριθμούς, να γνωρίσουν τις πράξεις, όπως προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10 να έρθουν σε επαφή με τη γεωμετρία μέσω του προσανατολισμό στο χώρο […]

Online Reading

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.4

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.4

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Τετράδιο εργασιών, τχ.4 Στα Μαθηματικά της Α΄ τάξης Δημοτικού διδάσκονται έννοιες, που είναι ταξινομημένες κατά περιεχόμενο σε τρεις περιόδους. Η 1η περίοδος περιλαμβάνει τα εξής: 1) Αριθμούς μέχρι το 20 – Τα σύμβολα της σύγκρισης – Τακτικοί αριθμοί. 2) Πράξεις: Προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10. 3) Γεωμετρία: Προσανατολισμός στο χώρο – […]

Online Reading

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Βιβλίο Δασκάλου

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Βιβλίο Δασκάλου

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Βιβλίο Δασκάλου Στο βιβλίο των Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού διαιρείται κατά περιεχόμενο σε τρεις περιόδους. Η 1η, η 2η και η 3η περίοδος αφορά τους Αριθμούς. Στην 1η αναφέρονται οι αριθμοί μέχρι το 20, τα σύμβολα της σύγκρισης, οι τακτικοί αριθμοί, οι πράξεις: προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10, η γεωμετρία: προσανατολισμός στο χώρο […]

Online Reading