Μαρία Απ. Γαϊτανίδη

Λύσεις Βιβλίου Μαθητή Γλώσσας Β΄ Δημοτικού

Λύσεις Βιβλίου Μαθητή Γλώσσας Β΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Βιβλίου Μαθητή Γλώσσας Β΄ Δημοτικού Το βιβλίο Γλώσσα Β΄ Δημοτικού Λύσεις και Απαντήσεις Βιβλίου αποτελεί βοήθημα για τη Β΄ Δημοτικού. Σ’ αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις εργασίες του σχολικού βιβλίου. Στόχος του βιβλίου δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών και γονέων στην καθημερινή […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας Β΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας Β΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας Β΄ Δημοτικού Το βοήθημα Γλώσσα Β΄ Δημοτικού Αναλυτικές Λύσεις Τετραδίου Εργασιών περιέχει αναλυτικά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και τις απαντήσεις των εργασιών του μαθήματος της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού. Στόχος του είναι η βοήθεια των μαθητών και των γονέων στη μελέτη τους και όχι η εύκολη λύση των απαντήσεων. […]

Online Reading

Λύσεις Βιβλίου Μαθητή Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού

Λύσεις Βιβλίου Μαθητή Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Βιβλίου Μαθητή Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού Το βιβλίο της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού Λύσεις Ασκήσεων και Απαντήσεις Βιβλίου αποτελεί βοήθημα του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού. Παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και στοχεύει στην επιπλέον βοήθεια των μαθητών και των γονέων κατά την καθημερινή τους μελέτη. Συγγραφέας: […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού Το βιβλίο Λύσεις Ασκήσεων και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών αποτελεί βοήθημα για το μάθημα της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού. Παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις εργασίες, με στόχο την ουσιαστική βοήθεια κατά τη μελέτη των μαθητών και των γονιών τους. Οι μαθητές οφείλουν πρώτα να προσπαθούν μόνοι τους […]

Online Reading

Λύσεις Βιβλίου Μαθητή Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις Βιβλίου Μαθητή Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Βιβλίου Μαθητή Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού Το βοήθημα του σχολικού βιβλίου της Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού παρουσιάζει τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου καθώς και τις απαντήσεις των εργασιών αναλυτικά. Στόχος του δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών και γονέων στην καθημερινή τους μελέτη. Ο μαθητής πρώτα θα πρέπει […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού Το βοήθημα Τετράδιο Εργασιών Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών καθώς και τις απαντήσεις των εργασιών. Στόχος του δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η ουσιαστική βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Ο μαθητής οφείλει πρώτα […]

Online Reading

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού Το βιβλίο Ιστορία Ε΄ Δημοτικού Κριτήρια Αξιολόγησης και Διαγωνίσματα περιλαμβάνει για κάθε κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου του μαθητή Διαγωνίσματα και Ασκήσεις καθώς και Επαναληπτικά Διαγωνίσματα για κάθε Ενότητα. Για τη διευκόλυνση των μαθητών παρέχονται επιπλέον και οι απαντήσεις αυτών στο τέλος της κάθε ενότητας. Συγγραφέας: Μαρία Απ. Γαϊτανίδη Έκδοση: taexeiola Έτος έκδοσης: […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Φυσικά Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Φυσικά Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Φυσικών Ε΄ Δημοτικού Το βοήθημα για το Τετραδίο Εργασιών στο μάθημα των Φυσικών Ε΄Δημοτικού παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις στα ερωτήματα του Τετραδίου Εργασιών καθώς και τις απαντήσεις στις εργασίες. Το συγκεκριμένο βιβλίο στοχεύει στη επιπλέον εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών και γονέων για την καθημερινή τους μελέτη και όχι στην εύκολη εύρεση […]

Online Reading

Λύσεις Βιβλίου Μαθητή Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις Βιβλίου Μαθητή Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Βιβλίου Μαθητή Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί βοήθημα του σχολικού βιβλίου της Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και γενικότερα των εργασιών του σχολικού βιβλίου παρουσιάζονται αναλυτικά σ’ αυτό. Στόχος του δεν είναι η εύκολη εύρεση των απαντήσεων στα ερωτήματα του σχολικού βιβλίου, αλλά η ουσιαστική βοήθεια των μαθητών και […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα του Τετραδίου Εργασιών Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού. Παρουσιάζει αναλυτικά τις απαντήσεις σε ερωτήσεις και εργασίες. Στόχος του δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Ο μαθητής οφείλει πρώτα να προσπαθεί μόνος του να βρει […]

Online Reading

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού Το βιβλίο Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού Κριτήρια Αξιολόγησης και Διαγωνίσματα αποτελεί βοήθημα της Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού. Περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του, Κριτήρια Αξιολόγησης  και Επαναληπτικά Διαγωνίσματα για κάθε κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου με απαντήσεις και στοχεύει να διευκολυνθούν οι μαθητές στην καθημερινή τους μελέτη με επιπλέον υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Φυσικών Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Φυσικών Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Φυσικών Στ΄ Δημοτικού Το βοήθημα του Τετραδίου Εργασιών στα Φυσικά Στ΄ Δημοτικού παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών καθώς και τις απαντήσεις των εργασιών. Στόχος του βιβλίου δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Ο μαθητής θα […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Βιβλίου Μαθητή Γεωγραφίας Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Βιβλίου Μαθητή Γεωγραφίας Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Βιβλίου Μαθητή Γεωγραφίας Στ΄ Δημοτικού Το βοήθημα του σχολικού βιβλίου της Γεωγραφίας Στ΄ Δημοτικού παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου καθώς και τις απαντήσεις των εργασιών. Στόχος του βιβλίου δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Ο μαθητής θα […]

Online Reading

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γεωγραφίας Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών Γεωγραφίας Στ΄ Δημοτικού

Λύσεις και Απαντήσεις Γεωγραφίας Στ΄ Δημοτικού Το βοήθημα Γεωγραφίας Στ΄ Δημοτικού παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις σε ερωτήσεις και εργασίες του Τετραδίου Εργασιών. Στόχος του βιβλίου είναι η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Ο μαθητής θα πρέπει πρώτα να προσπαθεί μόνος να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και όπου χρειάζεται να υποστηρίζεται από […]

Online Reading