Μαρία Δέλλιου

Το τραγικό στοιχείο στη «Φόνισσα» του Παπαδιμάντη

Το τραγικό στοιχείο στη «Φόνισσα» του Παπαδιμάντη

Η «Φόνισσα» είναι ένα κείμενο διαχρονικό, του οποίου μπορεί να αναδειχθεί πλέον η παγκόσμια σημασία, τόσο από το θέμα του, που είναι οι συνέπειες της εκμετάλλευσης και της περιφρόνησης του γυναικείου φύλου, όσο και από τη διαπραγμάτευση του θέματος που γίνεται με τρόπο κλασικά τραγικό.

Συγγραφέας: Μαρία Δέλλιου (φιλόλογος)
Έτος έκδοσης: 2003
Μέγεθος: 11 σελ. / 128 Kb
Μορφή: pdf

Online Reading