Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού Με το βιβλίο του μαθητή για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού επιδιώκεται 1. να αποκτήσουν οι μαθητές μία πρώτη επαφή με την κοινωνική ομάδα, 2. να ευαισθητοποιηθούν σε βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα του σχολικού και του ευρύτερου χώρου, 3. να κατανοήσουν το ρόλο κάθε μέλους στην οικογένεια, 4.να αποκτήσουν […]

Online Reading

Τετράδιο Εργασιών – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού Ο σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση σφαιρικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, των μαθητών.  Δημιουργώντας στους μαθητές μία σφαιρική αντίληψη για τη ζωή και επιτρέποντάς τους να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και σε ορισμένο βαθμό να προβλέπουν τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού Ο σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος για την Α΄τάξη του Δημοτικού είναι η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων των μαθητών, ώστε να μπορούν να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και σε κάποιο βαθμό να προβλέπουν τη λειτουργία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αφενός […]

Online Reading