ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γραμμικά και Μη Γραμμικά Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης Διεργασιών και Συστημάτων

Γραμμικά και Μη Γραμμικά Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης Διεργασιών και Συστημάτων

Γραμμικά και Μη Γραμμικά Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης Διεργασιών και Συστημάτων Το παρόν βιβλίο επιδιώκει να καλύψει το απαραίτητο θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο για την ανάλυση, σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων αυτόματης ρύθμισης διεργασιών και συστημάτων (γραμμικών και μη γραμμικών). Συγκεκριμένα η ύλη είναι αφιερωμένη στην μοντελοποίηση και την δυναμική ανάλυση της συμπεριφοράς συστημάτων και τον σχεδιασμό […]

Online Reading