Μουσικό Ανθολόγιο Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσικό Ανθολόγιο Α΄-Στ΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Μουσικό Ανθολόγιο Α΄-Στ΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου Μουσικό Ανθολόγιο Α΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Μουσικής στο Δημοτικό είναι αφενός η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόασή της και αφετέρου η εκτέλεση και η δημιουργία της μουσικής σαν μια από τις εκδηλώσεις της καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικότητας του ανθρώπου.­ […]

Online Reading