Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Μήνυμα απελπισίας» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Μήνυμα απελπισίας» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

  «Μήνυμα απελπισίας» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΝΕΜΗ… «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης οδηγείται σε πλήρη αδυναμία διοικητικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας από την ένταξη 49 διοικητικών υπαλλήλων του σε διαθεσιμότητα.»

Online Reading