Πανώριος Μπενάρδος

AutoCad: Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D μοντέλων

AutoCad: Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D μοντέλων

Μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad στις τρείς διαστάσεις (3D) – Σημειώσεις προγραμματισμού CNC στο μάθημα «Εργαλειομηχανές»

Συγγραφέας: Πανώριος Μπενάρδος
Επιμέλεια: Γ. Βοσνιάκος
Έτος έκδοσης: 2005
Μέγεθος: 24 σελ. / 374 Kb
Μορφή: Pdf

Online Reading