Παπαδοπούλου Μαρία

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο της JAVA

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο της JAVA

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας ήταν να κατασκευαστεί ένας ιστοχώρος με σκοπό να βοηθήσει όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Όπως θα δούμε παρακάτω στην εφαρμογή αυτή αναλύονται τα χαρακτηριστικά της γλώσσας καθώς και τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται για να γραφτεί μια εφαρμογή στη Java.

Συγγραφέας: Παπαδοπούλου Μαρία
Έτος έκδοσης: 2012
Μέγεθος: 158 σελ. / 1.54 Mb
Μορφή: pdf

Online Reading