ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται τα συστήματα μεταφοράς και διανομής (ΣΜΔ) ηλεκτρικής ενέργειας και σε επαγγελματίες μηχανικούς που ασχολούνται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, λειτουργία, και προμήθεια των συστημάτων αυτών. Εκτός από τα παραδοσιακά, παρουσιάζει και τα σύγχρονα ΣΜΔ, όπως τα ευέλικτα […]

Online Reading