ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός

Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός

Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πλήρες επιστημονικό και τεχνικό εγχειρίδιο για: α. τον υπολογισμό των φορτίων κλιματισμού χώρων και των φορτίων παραγωγής ζεστού νερού β. τη διαστασιολόγηση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ισχύος για κλιματισμό χώρων και παραγωγή ζεστού νερού γ. την παρουσίαση των αρχών εγκατάστασης των συστημάτων παραγωγής […]

Online Reading