Φυσική Αγωγή Α΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Φυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή – Φυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Μαθητή Φυσικής Αγωγής Α΄ & Β΄ Δημοτικού Βασικός στόχος του βιβλίου του Μαθητή της Φυσικής Αγωγής Α΄ & Β΄ Δημοτικού είναι να αποκτήσουν οι μαθητές των αντίστοιχων σχολικών τάξεων, βασικές γνώσεις για τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό, να κατανοήσουν βασικές έννοιες σχετικές με την ψυχοκινητική και την μουσικοκινητική αγωγή και να αναπτύξουν το αισθητικό […]

Online Reading

Βιβλίο Δασκάλου – Φυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου – Φυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Βιβλίο Δασκάλου Φυσικής Αγωγής Α΄ & Β΄ Δημοτικού Το βιβλίο Φυσικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Δημοτικού καλύπτεται κυρίως από εικόνες και έχει ως κεντρικούς ήρωες παιδιά. Στόχος του είναι αφενός να αποκτήσουν οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης βασικές γνώσεις για τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό και αφετέρου να κατανοήσουν βασικές έννοιες σχετικές […]

Online Reading