RSSΒΙΒΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισαγωγή στη C++

Εισαγωγή στη C++

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 09/05/2013
Συγγραφέας: , | Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ C & C++

Σχετικά με τη C++: Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++, PASCAL) μεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος σε εκτελέσιμη μορφή που να καταλαβαίνει ο επεξεργαστής. Η μορφή αυτή είναι η γλώσσα μηχανής, και διαφέρει για κάθε επεξεργαστή, αρχιτεκτονική και λειτουργικό σύστημα.

Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Γιάννης Τσιομπίκας
Έτος έκδοσης: 2004
Μέγεθος: 45 σελ. / 432 Kb
Μορφή: pdf

Δείτε το Online

Οδηγός καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση πολιτιστικού περιεχομένου

Οδηγός καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση πολιτιστικού περιεχομένου

Η ψηφιοποίηση είναι σήμερα καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση και την ενίσχυση της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της Επιστήμης και όλων των στοιχείων που καθορίζουν την καλούμενη συλλογική και εξελισσόμενη μνήμη των διαφόρων κοινωνιών, εθνοτήτων, λαών. Είναι επίσης καθοριστική και για την οικονομική ανάπτυξη.

Συγγραφείς: Μηνάς Κουλησιάνης, Γεώργιος Στυλιαράς, Χρήστος Παπατέρπος, Αθανασία Καζαντζή, Ελένη Γαλάνη, Νικόλαος Παυλίδης
Έκδοση: ΕΥΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Έτος έκδοσης: 2005
Μέγεθος: 147 σελ. / 2.18 Mb
Μορφή: pdf

Δείτε το Online

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο της JAVA

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο της JAVA

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 02/04/2013
Συγγραφέας: | Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ JAVA

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας ήταν να κατασκευαστεί ένας ιστοχώρος με σκοπό να βοηθήσει όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Όπως θα δούμε παρακάτω στην εφαρμογή αυτή αναλύονται τα χαρακτηριστικά της γλώσσας καθώς και τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται για να γραφτεί μια εφαρμογή στη Java.

Συγγραφέας: Παπαδοπούλου Μαρία
Έτος έκδοσης: 2012
Μέγεθος: 158 σελ. / 1.54 Mb
Μορφή: pdf

Δείτε το Online

Think Java

Think Java

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 31/03/2013
Συγγραφέας: | Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ JAVA

This is the fth edition of a book I started writing in 1999, when I was teaching at Colby College. I had taught an introductory computer science class using the Java programming language, but…

Συγγραφέας: Allen B. Downey
Έτος έκδοσης: 2012
Γλώσσα: Αγγλική
Μέγεθος: 266 σελ. / 1 Mb
Μορφή: pdf

Δείτε το Online

Εισαγωγή στη Java

Εισαγωγή στη Java

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 31/03/2013
| Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ JAVA

Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε άλλες γλώσσες.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης
Έτος έκδοσης: 2004
Μέγεθος: 71 σελ. / 465 Kb
Μορφή: pdf

Δείτε το Online

Σημειώσεις Java

Σημειώσεις Java

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 31/03/2013
| Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ JAVA

Γιατί JAVA;
1) Portable (φορητότητα): εκτέλεση του ίδιου κώδικα ανεξαρτήτως πλατφόρμας (αρκεί να είναι εγκατεστημένος ο αντίστοιχος μεταγλωττιστής Java) -> Internet
2) Αντικειμενοστραφής αλλά απλούστερη της C++ …

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος
Έτος έκδοσης: 2005
Μέγεθος: 74 σελ. / 581 Kb
Μορφή: pdf

Δείτε το Online

Προγραμματισμός με Java

Προγραμματισμός με Java

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 30/03/2013
| Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ JAVA

Η Γλώσσα προγραμματισμού Java είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 1991 και έχει ήδη φτάσει στην 4η έκδοσή της.

Συγγραφείς: Παναγιώτης Σφέτσος , Ιωάννης Σταµέλος
Έτος έκδοσης: 2003
Μέγεθος: 222 σελ.
Μορφή: Scribd Online

Δείτε το Online

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 30/03/2013
| Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ JAVA

Η ραγδαία εξάπλωση του Internet και του World-Wide Web δημιούργησαν την ανάγκη νέων τρόπων ανάπτυξης και διανομής του λογισμικού. Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία της γλώσσας προγραμματισμού Java…

Επιμέλεια: ΕΜΠ
Μέγεθος: 105 σελ. / 1 Mb
Μορφή: Pdf

Δείτε το Online

AutoCad MAP 2004 (Σημειώσεις ΑΠΘ)

AutoCad MAP 2004 (Σημειώσεις ΑΠΘ)

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 25/03/2013
Συγγραφέας: , | Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ AUTOCAD

Το πρόγραμμα AutoMAP 2004, βασίζεται στις σχεδιαστικές δυνατότητες του AutoCAD. Όμως υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες διαχείρισης και επεξεργασίας περιγραφικών πληροφοριών, οι οποίες συσχετίζονται με τη γραφική βάση δεδομένων του προγράμματος. Έτσι το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (vector GIS).

Συγγραφείς: Ιωάννης Υφαντής, Παρασκευάς Σαββαΐδης
Έτος έκδοσης: 2004
Μορφή: html

Δείτε το Online

Εισαγωγή στο AutoCad (Σημειώσεις σεμιναρίου ΕΜΠ)

Εισαγωγή στο AutoCad (Σημειώσεις σεμιναρίου ΕΜΠ)

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 25/03/2013
| Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ AUTOCAD

Τα σεμιναριακά μαθήματα (AutoCad) θα αποτελούν μια εισαγωγή στη σχεδίαση δύο διαστάσεων, η οποία θα καλύπτει τις απαραίτητες γνώσεις σχεδίασης που θα πρέπει να κατέχουν όλοι οι φοιτητές των Σχολών του Ε.Μ.Π.

Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος
Επιμέλεια: Στάμος Αθανάσιος, Χατζηλυμπέρης Κώστας, Βασιλάκη Δήμητρα
Έτος έκδοσης: 2008
Μέγεθος: 94 σελ. / 5.23 Mb
Μορφή: Pdf

Δείτε το Online

Σημειώσεις AutoCAD

Σημειώσεις AutoCAD

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 25/03/2013
Συγγραφέας: | Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ AUTOCAD

-Τεχνικό σχέδιο και Πολιτικός Μηχανικός – Σύνδεση της διαδικασίας σχεδιασμού με το χώρο υλοποίησης της κατασκευής.
-Σχεδίαση στο επίπεδο και στο χώρο με τη χρήση προοπτικών σχεδίων και τομών έτσι ώστε να περιγράφεται πλήρως η κατασκευή που θέλουμε να σχεδιάσουμε.
-Πορεία υλοποίησης μίας κατασκευής.
-Χρήση προγραμμάτων CAD (Computer Aided Design – Σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ).

Συγγραφέας: George Markou
Έτος έκδοσης: 2009
Μέγεθος: 66 σελ. / 2.85 Mb
Μορφή: Pdf

Δείτε το Online

Σημειώσεις AutoCAD 2004 για Ηλεκτρονικό Σχέδιο Ι

Σημειώσεις AutoCAD 2004 για Ηλεκτρονικό Σχέδιο Ι

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 24/03/2013
| Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ AUTOCAD

Σημειώσεις με πλήρη αναφορά στις βασικές εντολές και λειτουργίες στην δισδιάστατη σχεδίαση (2D), του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD 2004, καθώς και εισαγωγική αναφορά στην τρισδιάστατη σχεδίαση (3D)

Επιμέλεια: Χ. Καμπούρης
Καθηγητής: Κ. Βαταβάλης
Μέγεθος: 232 σελ. / 9.21 Mb
Μορφή: Pdf

Δείτε το Online

AutoCad: Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

AutoCad: Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 24/03/2013
Συγγραφέας: | Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ AUTOCAD

Στις σημειώσεις αυτές γίνεται μια προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες του εργαστηριακού μαθήματος της σχεδίασης με χρήση υπολογιστή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο για την ηλεκτρονική σχεδίαση, αλλά παρ’ όλα αυτά πιστεύεται ότι θα μπορέσει να βοηθήσει το φοιτητή…

Συγγραφέας: Αστέριος Κ. Τολίδης
Έτος έκδοσης: 2006
Μέγεθος: 55 σελ. / 932 Κb
Μορφή: Pdf

Δείτε το Online

AutoCAD: Σχεδιασμός παραγωγής Επίπλων με χρήση Υπολογιστή

AutoCAD: Σχεδιασμός παραγωγής Επίπλων με χρήση Υπολογιστή

Συντάκτης: , δημοσιεύθηκε: 23/03/2013
| Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ AUTOCAD

Μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad, του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Συγγραφέας: Γούλας Αντώνης
Έτος έκδοσης: 2003
Μέγεθος: 41 σελ. / 2.61 Mb
Μορφή: Pdf

Δείτε το Online