ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ

Εισαγωγή στις Φυσικές Διεργασίες: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Βασικές Εφαρμογές

Εισαγωγή στις Φυσικές Διεργασίες: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Βασικές Εφαρμογές

Εισαγωγή στις Φυσικές Διεργασίες: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Βασικές Εφαρμογές Στόχος του βιβλίου είναι η εκμάθηση της μεθοδολογίας ανάλυσης και σχεδιασμού διεργασιών που περιλαμβάνουν μεταφορά μάζας. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται, και εφαρμόζονται σε πληθώρα βιομηχανικών παραδειγμάτων, τα ολοκληρωτικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Τα παραδείγματα είναι επιλεγμένα ώστε να λειτουργούν ως έμμεση εισαγωγή στις διάφορες φυσικές διεργασίες. […]

Online Reading