Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου – Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου – Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου – Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου Το βιβλίο της Πληροφορικής για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου παρουσιάζει αναλυτικά τις απαντήσεις στις εργασίες του Σχολικού Βιβλίου, στοχεύοντας όχι στην εύκολη εύρεση των απαντήσεων, αλλά στην ουσιαστική βοήθεια των μαθητών και των γονέων τους στην καθημερινή τους μελέτη. Το συγκεκριμένο βοήθημα είναι ελεύθερο προς ανάγνωση. Η αναδημοσίευση του […]

Online Reading