ΣΕΞΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Διαστασιολόγηση Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8: Αριθμητικά Παραδείγματα

Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Διαστασιολόγηση Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8: Αριθμητικά Παραδείγματα

Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Διαστασιολόγηση Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8: Αριθμητικά Παραδείγματα Το σύγγραμμα αυτό αφορά τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση του νέου νομικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων 8 και 2, το οποίο επίκειται να αντικαταστήσει τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς, ειδικότερα τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και τον Ελληνικό […]

Online Reading