Τάκης Λάππας

Καποδίστριας (Τάκης Λάππας)

Καποδίστριας (Τάκης Λάππας)

Η πιο μεγάλη πολιτική μορφή κατά την Ελληνική Επανάσταση. Είναι ο άνθρωπος που θυσίασε τη θέση του Υπουργού στη Ρωσία και τη διεθνή του σταδιοδρομία για να τρέξει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Πατρίδα του, που τόσο τον είχε ανάγκη.

Συγγραφέας: Τάκης Λάππας
Έκδοση: Μ. Πεχλιβανίδης & Σια Α.Ε
Έτος έκδοσης: 1872
Μέγεθος: 180 σελ.
Μορφή: Liblivadia Online

Online Reading